Skip to main content Skip to search

Aktualności

Skarbówka niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę kontroli

Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku urzędy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 7 tys. kontroli nakierowanych na wykrywanie istotnych nieprawidłowości, podczas gdy w całym 2022 r. było ich nieco ponad 4 tys. – wynika z danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych przez…

Ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia wydatków na ocieplenie domu w rocznym zeznaniu podatkowym

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy PIT rozliczający się: będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i ponoszącymi w roku podatkowym wydatki na termomodernizację tego budynku. Przez domy jednorodzinne rozumie się również te w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, dlatego właściciele takich domów…

MF pracuje nad podatkiem wyrównawczym

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych. Wskazuje, że odpowiedzią na problemy opodatkowania międzynarodowego ma być wprowadzenie systemu tzw. globalnego podatku minimalnego. Największe firmy międzynarodowe będą podlegały każdego roku sprawdzeniu,…

Ulga dla pracujących seniorów – kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (odpowiednio 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), lecz mimo tego w dalszym ciągu pozostają aktywne zawodowo, mogą skorzystać z preferencji w podatku dochodowym dla osób fizycznych, jaką jest tzw. ulga…

Opłata za parking razem z VAT, ale czy zawsze?

Korzystanie z parkingów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z ponoszeniem opłat parkingowych (w wyznaczonych miejscach), ale często również z opłatami dodatkowymi, np. w związku z przedłużającym się postojem samochodu czy nieprzestrzeganiem regulaminu parkingu. W takich sytuacjach może pojawić…

Od marca zmiany w ulgach podatkowych – brak spłat ratalnych pod lupą organów samorządowych

24 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy, istotne z punktu widzenia stosowania przez organy podatkowe (w tym wójtów/burmistrzów/prezydentów miast) ulg podatkowych. Chodzi o „automatyczną” utratę mocy wiążącej decyzji wydanych przez organy samorządowe w przypadku, kiedy podatnik nie realizuje warunków…