Skip to main content Skip to search

Posts by amtsofteu

Ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia wydatków na ocieplenie domu w rocznym zeznaniu podatkowym

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy PIT rozliczający się: będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i ponoszącymi w roku podatkowym wydatki na termomodernizację tego budynku. Przez domy jednorodzinne rozumie się również te w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, dlatego właściciele takich domów…

Read more

MF pracuje nad podatkiem wyrównawczym

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych. Wskazuje, że odpowiedzią na problemy opodatkowania międzynarodowego ma być wprowadzenie systemu tzw. globalnego podatku minimalnego. Największe firmy międzynarodowe będą podlegały każdego roku sprawdzeniu,…

Read more

Opłata za parking razem z VAT, ale czy zawsze?

Korzystanie z parkingów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z ponoszeniem opłat parkingowych (w wyznaczonych miejscach), ale często również z opłatami dodatkowymi, np. w związku z przedłużającym się postojem samochodu czy nieprzestrzeganiem regulaminu parkingu. W takich sytuacjach może pojawić…

Read more